AKTUALNOŚCI

UWAGA PACJENCI


NZOZ „TERAPIA A” pacjenci Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mają możliwość uzyskania pomocy porad /sesji psychoterapeutycznych w formie teleporady  lub w kontakcie bezpośrednim o ile są zdrowi (obowiązuje ankieta kwalifikacyjna, maska, umówienie terminu).

Telefon poradni- 83 342-81-84
Osoby pierwszorazowe prosimy o umawianie się telefoniczne
Do odwołania są zawieszone grupy psychoterapeutyczne
.

AKTUALNOŚCI