AKTUALNOŚCI

NZOZ „TERAPIA A” pacjenci Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mają możliwość uzyskania pomocy porad /sesji psychoterapeutycznych w formie teleporady lub w kontakcie bezpośrednim o ile są zdrowi (obowiązuje ankieta kwalifikacyjna, maska, umówienie terminu). Telefon poradni- 83 342-81-84
Osoby pierwszorazowe prosimy o umawianie się telefoniczne Do odwołania są zawieszone grupy psychoterapeutyczne.

WZNOWIENIE ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu rozpoczyna się od 6.10.2021. Jeden raz w tygodniu, środy w godzinach 17 – 19